ประตูโรงงานสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้มากขึ้น

การตรวจสอบประตูการผลิตเป็นการสื่อสารระหว่างทีมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และองค์กรการขาย (บริษัทหรือตัวแทนผู้ผลิต) ซึ่งรายการตรวจสอบจะถูกใช้เพื่อยืนยันข้อกำหนดที่สำคัญของลูกค้า ประตูโรงงานรายการตรวจสอบประกอบด้วยรายการที่เคยก่อให้เกิดปัญหาในการจัดส่งประตูโรงงานซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงกับการดำเนินการของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องปกติในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ HVAC

เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ผลิตตามสั่งส่วนใหญ่ส่งผลให้ต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการ ประตูโรงงานเปลี่ยนคำสั่งซื้อหลังจากมีการเจรจาและลงนามในสัญญาการสร้างแล้ว ประตูโรงงานการรับแจ้งคำสั่งเปลี่ยนแปลงผ่านกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรูปแบบหรือการก่อสร้างทรัพย์สินอาจเป็นเรื่องยาก

การงานในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและฝ่ายสนับสนุน

แต่ท้ายที่สุดแล้วควรเป็นความรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ายขายของบริษัท HVAC เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานผลิตทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อข้อกำหนดการออกแบบก่อนที่จะส่ง การผลิตหน่วย ประตูโรงงานตัวแทนฝ่ายขายมุ่งเน้นที่การขายและการสนับสนุนลูกค้า และนี่คือจุดที่สายการสื่อสารของพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่หน่วยจะไม่พอดีกับพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เนื่องจากสิ่งที่ส่งมาในการติดตั้งไม่ได้ระบุขนาดที่ถูกต้องการต่อหน่วยกับสายส่งน้ำ, งานท่อ, ไฟฟ้าขาเข้าไม่ตรงกับสิ่งที่ยื่นในการติดตั้ง ประตูโรงงานกรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อส่งข้อมูลการขายไม่ถูกต้อง

หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสถาปนิกหน่วยที่จัดส่งไม่มีคู่มือ IOM และส่วนประกอบเสริมประตูโรงงาน เช่น พัดลมไอโซเลเตอร์หน่วยไม่ได้สร้างตามรหัสท้องถิ่นและไม่รวม ฉลากรับรอง UL หรือ ETL ที่จำเป็นมีอีกมากมายที่สามารถเพิ่มเข้าไปในรายการที่ฉันมีประสบการณ์ในอาชีพการงานในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคภาคสนามใครได้รับผลกระทบจากปัญหาการสั่งซื้อที่พบในภาคสนามเจ้าของอาคารผู้ที่จะครอบครองอาคารหากไม่ใช่เจ้าของผู้รับเหมาทั่วไปสำหรับโครงการประตูโรงงานโดยรวมผู้รับเหมาช่วงสำนักงานขายและพนักงานขายที่ขายอุปกรณ์ HVAC

ยิ่งมีการระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งสามารถหลีกเลี่ยง

องค์กรบริการสำนักงานขายที่จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างกลุ่มองค์กรบริการสำนักงานขายที่ต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนทดแทนที่จำเป็นเมื่อจำเป็นบริษัท ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการ ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคุณภาพประตูโรงงาน ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายผลิตหลักการง่ายๆแก้ไขปัญหาในการออกแบบในราคา $1.00 แก้ไขปัญหาในโรงงานในราคา $10.00 และในภาคสนามในราคา $100.00 ค่ประตูโรงงานาใช้จ่ายในการปรับปรุงภาคสนามอาจมีนัยสำคัญ

หลักทั่วไป แก้ไขปัญหาในการออกแบบในราคา 1.00 ดอลลาร์ประตูโรงงานอุตสาหกรรมซ่อมในโรงงานราคา $10.00 และภาคสนามราคา $100.00 เห็นได้ชัดว่า ยิ่งมีการระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้มากขึ้นเท่านั้นเพื่อช่วยพนักงานขายในองค์กรภาคสนามประตูโรงงานการมีโรงงานผลิต “GATE CHECK” นั้นมีประโยชน์ นี่คือการสื่อสารที่เริ่มต้นกับองค์กรขายภาคสนามในระหว่างกระบวนการผลิต